Teplická 378/88, 405 02 Děčín 4
+420 731 613 522
info@tiskograf.cz

PROJEKT TISKOGRAF

Projekt DRUŽSTVO TISKOGRAF

CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003379 je spolufinancován Evropskou unií.

Obecným cílem je snížení počtu osob zdravotně postižených včetně osob zdravotně znevýhodněných, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího systému a jsou ekonomicky neaktivní.

Informace se vtahují k výběrovému řízení malého rozsahu na výběr tiskařské techniky a dokončovacích strojů pro družstvo Tiskograf, Teplická 378/88, Děčín