Teplická 378/88, 405 02 Děčín 4
+420 731 613 522
info@tiskograf.cz

Tisk Děčín Tiskárna Děčín Levný tisk Děčín Grafika Děčín

GRAFICKÝ DESIGN
BRANDING
TISK

Grafické a výtvarné studio s vlastní tiskárnou

Náhradní plnění je nástroj podpory pro vytváření a udržení pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Nákupem služeb a výrobků od firem,  zaměstnávající zdravotně postižené osoby, podpoříte jejich práci a dosáhnete navíc  úspory v daních ve formě náhradního plnění. Náhradním plněním jednoduše řešíte zákonnou povinnost, dosáhnete daňové úspory, dáváte konkrétním lidem se zdravotním postižením práci a pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky.

Plnění povinného podílu

Odběrem zboží a služeb od naší firmy mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost dle ustanovení § 81 č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti. Jsme schopni u Vás vyřešit a zajistit v rámci našich služeb povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se ZPS (tzv. Povinný podíl). To lze podle zákona 3 způsoby (každá firma si muže vybrat jeden z nich):
1. Zaměstnat povinný počet osob se zdravotním postižením
2. Odebrat výrobky nebo služby za povinný počet osob se zdravotním postižením tzv. Náhradní plnění
3. Odvést „pokutu“ do státního rozpočtu (Zákonným odvodem výši 2,5 násobku průměrné mzdy stanovené zvláštním právním předpisem. Konkrétní částka se mění pro každý rok a vyhlašuje se vždy ve VI. čtvrtletí kalendářního roku.)

Jak je vidět na orientačních příkladech, tak zdaleka nejvýhodnějším řešením je využít variantu výroby a služeb prostřednictvím naší chráněné dílny v rámci náhradního plnění.